Nederlandse samenvatting

Introductie van de Vereniging voor Cultureel Toerisme

In het noord-westen van Duitsland ligt het voormalige Oldenburger Land. Het bestrijkt het gebied tussen de Noordzee en de Dammer bergen, tussen de Weser en Oost-Friesland, een gebied met de meest uiteenlopende landschappen en een veelvoud aan culturele monumenten.

Bezoekers, die dit allemaal beter willen leren kennen, worden door gidsen rondgeleid naar de meest uiteenlopende thema’s, zowel te voet,  met de fiets of per bus.

„Een goede rondleiding blijft in herinnering – een slechte echter ook!“ Daarom is het Oldenburger Landschap (OLDENBURGISCHE LANDSCHAFT) in samenwerking met het Landelijke Volwassenenonderwijs (LÄNDLICHE ERWACHSENENBILDUNG/LEB) in 1987 begonnen met de kwalificaties van reisleiders en gidsen. Na de opleiding wordt het certificaat „gasten leiden met ster” uitgereikt.

Sindsdien hebben zich in de regio Oldenburg ongeveer 30 lokale gidsen groepen gevormd die meer dan 350 actieve gidsen vertegenwoordigen. In 2009 werd de Vereniging voor Cultureel Toerisme (ARBEITSGEMEINSCHAFT KULTURTOURISMUS) opgericht. Een rechtspersoon onder de paraplu van het Oldenburger Landschap (OLDENBURGISCHE LANDSCHAFT), een publiekrechtelijk lichaam dat het wettelijke mandaat heeft om cultuur, wetenschap en natuur te bevorderen en te ontwikkelen op het grondgebied van het voormalige Land van Oldenburg.

De Vereniging voor Cultureel Toerisme (ARBEITSGEMEINSCHAFT KULTURTOURISMUS) heeft zich ten doel gesteld om de interregionale samenwerking tussen de gidsen mogelijk  te maken, hun leden bij te staan bij hun werk en door het stimuleren van scholing en onderwijs goede rondleidingen in het Oldenburger Land te waarborgen.

Rondleidingen zouden in het culturele toerisme een bijzondere status moeten genieten. Want alleen diegene die als gids de rondleiding doet staat in direct contact met de gasten en alleen de gids kan zo rechtstreeks reageren op suggesties, vragen of kritiek.